تقویم نمایشگاهی


# عنوان نمایشگاه محل برگزاری ماه برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان مدت برگزاری
1 یازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی کرمانشاه شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۴ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۰۵ ۵ روز
2 هفدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی اردبیل شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۰۷ ۱۰ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۱۱ ۵ روز
3 شانزدهمین نمایشگاه تخصصی دام وطیور ،آبزیان و صنایع وابسته اردبیل شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۰۷ ۱۰ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۱۱ ۵ روز
4 بیست و ششمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته تبریز شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۰۹ ۱۲ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۱۲ ۴ روز
5 نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی رشت شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۱۴ ۱۷ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۱۸ ۵ روز
6 هفتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه اردبیل شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۱۴ ۱۷ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۱۸ ۵ روز
7 نهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و سوغات کادو و هدایا اردبیل شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۱۴ ۱۷ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۱۸ ۵ روز
8 یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق ،مخابرات و صنایع وابسته تبریز شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۱۷ ۲۰ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۲۰ ۴ روز
9 یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب تبریز شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۱۷ ۲۰ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۲۰ ۴ روز
10 هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت چوب ماشین آلات ،ابزار یراق آلات و تجهیزات وابسته تبریز شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۱۷ ۲۰ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۶-۲۰ ۴ روز
11 بیست و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان همدان شهریور ۱۴۰۱-۰۶-۲۹ ۳۲ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۷-۰۱ ۴ روز
12 نمایشگاه تخصصی خودرو ،موتورسیکلت و قطعات یدکی رشت مهر ۱۴۰۱-۰۷-۰۶ ۴۰ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۷-۰۹ ۴ روز
13 سیزدهمین نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان مدرن اردبیل مهر ۱۴۰۱-۰۷-۱۱ ۴۵ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۷-۱۵ ۵ روز
14 بیست و دومین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی کرمانشاه مهر ۱۴۰۱-۰۷-۱۸ ۵۲ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۷-۲۲ ۵ روز
15 نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات یدکی همدان مهر ۱۴۰۱-۰۷-۱۹ ۵۳ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۷-۲۲ ۴ روز
16 نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی بوشهر آبان ۱۴۰۱-۰۸-۰۲ ۶۶ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۸-۰۶ ۵ روز
17 دوازدهمین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن تبریز آبان ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ ۸۰ روز دیگر ۱۴۰۱-۰۸-۲۰ ۵ روز
18 هجدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی اردبیل دی ۱۴۰۱-۱۰-۱۲ ۱۳۶ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۰-۱۶ ۵ روز
19 نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات یدکی کرمانشاه دی ۱۴۰۱-۱۰-۱۲ ۱۳۶ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۰-۱۶ ۵ روز
20 نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات یدکی کرمانشاه دی ۱۴۰۱-۱۰-۱۳ ۱۳۷ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۰-۱۶ ۴ روز
21 پانزدهمین نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان و دکوراسیون داخلی زنجان بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۰۳ ۱۵۷ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۰۷ ۵ روز
22 دهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوب تبریز بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۱۰ ۱۶۴ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۱۴ ۵ روز
23 هفتمین نمایشگاه تخصصی لوستر و دکوراسیون داخلی تبریز بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۱۰ ۱۶۴ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۱۴ ۵ روز
24 بیست و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مازندران بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۱۱ ۱۶۵ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۱۴ ۴ روز
25 نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته بوشهر بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۱۸ ۱۷۲ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۲۱ ۴ روز
26 نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته بوشهر بهمن ۱۴۰۱-۱۱-۱۸ ۱۷۲ روز دیگر ۱۴۰۱-۱۱-۲۱ ۴ روز

Search
Side Widget
You can put anything you want inside of these side widgets. They are easy to use, and feature the new Bootstrap 4 card containers!