9b57f2336e8bb2468a25607c9d1c304d.jpg
b6574a83d585c9f43d4d2b04303c30f9.jpg
4fff7c70aa833c377142603421090358.jpg
8f3fc3b7ed324d6b93c2048fd73c4156.jpg
27dc25d4e090881ebf72f6e01e1cde05.jpg

1 2 3 4 5
مسلم نوروزی مدیر عامل شرکت آرتانمانگر اردبیل گفت نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی استانهای زنجان، اردبیل ، کرمانشاه ، رشت ، قزوین و مازندران در سالجاری توسط شرکت آرتانمانگر اردبیل برگزار می گردد . وی افزود نهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی زنجان از تاریخ 21 لغایت 25 تیر ماه و دوازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی اردبیل از تاریخ 26 لغایت 30 مرداد و شانزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی کرمانشاه از تاریخ 17 لغایت 21 آبان ودوازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی رشت از تاریخ 22 لغایت 26 آذر و دهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی قزوین از تاریخ 11 لغایت 15 بهمن ماه و هشتمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی مازندران از تاریخ 25 لغایت 29 بهمن ماه سالجاری توسط این شرکت در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استانهای مذکور برگزار خواهد شد . مدیر عامل شرکت آرتانمانگر اردبیل در خصوص اهداف برگزاری این نمایشگاهها افزودند نیاز گسترده و متنوع انسان مدرن به انواع مختلف لوازم خانگی و گرایش به سمت استفاده بهینه از این کالاهای ضروری از سوی دیگر موجب شده است عرصه رقابت برای بهبود کیفیت روز به روز جدی تر شود لذا امکان عرضه این محصولات برای معرفی هرچه بیشتر توانایی های این صنعت در داخل و خارج از کشور امری ضروری است . نگاه ما در این عرصه ایجاد زمینه ای مناسب جهت آشنایی با محصولات نوین و طرح های موجود و همچنین بستر سازی برای رقابت سالم میان عرضه کنندگان و ارتقاء قدرت انتخاب در میان متقاضیان و بازدیدکنندگان است . نوروزی خاطر نشان کردند شرکت آرتانما نگر اردبیل تنها مجری نمایشگاهی در سطح کشور است که نمایشگاه لوازم خانگی 5 استان کشور را برگزار می نماید.

آخرین اخبار

غرفه آرایی و غرفه سازی نمایشگاه