9b57f2336e8bb2468a25607c9d1c304d.jpg
17ad501debfe4661d318a6df57150b47.jpg
ef20edd0d3c7d0884dd08b8cc0a08da8.jpg
97826fa9ec11620211d2754a4b48ec00.jpg
9d14ff1a396509921d27b8fae61a449e.jpg

1 2 3 4 5
مسلم نوروزی مدیر عامل شرکت آرتانمانگر اردبیل گفت نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی استانهای زنجان، اردبیل ، کرمانشاه ، رشت ، قزوین و مازندران در سالجاری توسط شرکت آرتانمانگر اردبیل برگزار می گردد . وی افزود نهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی زنجان از تاریخ 21 لغایت 25 تیر ماه و دوازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی اردبیل از تاریخ 26 لغایت 30 مرداد و شانزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی کرمانشاه از تاریخ 17 لغایت 21 آبان ودوازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی رشت از تاریخ 22 لغایت 26 آذر و دهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی قزوین از تاریخ 11 لغایت 15 بهمن ماه و هشتمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی مازندران از تاریخ 25 لغایت 29 بهمن ماه سالجاری توسط این شرکت در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استانهای مذکور برگزار خواهد شد . مدیر عامل شرکت آرتانمانگر اردبیل در خصوص اهداف برگزاری این نمایشگاهها افزودند نیاز گسترده و متنوع انسان مدرن به انواع مختلف لوازم خانگی و گرایش به سمت استفاده بهینه از این کالاهای ضروری از سوی دیگر موجب شده است عرصه رقابت برای بهبود کیفیت روز به روز جدی تر شود لذا امکان عرضه این محصولات برای معرفی هرچه بیشتر توانایی های این صنعت در داخل و خارج از کشور امری ضروری است . نگاه ما در این عرصه ایجاد زمینه ای مناسب جهت آشنایی با محصولات نوین و طرح های موجود و همچنین بستر سازی برای رقابت سالم میان عرضه کنندگان و ارتقاء قدرت انتخاب در میان متقاضیان و بازدیدکنندگان است . نوروزی خاطر نشان کردند شرکت آرتانما نگر اردبیل تنها مجری نمایشگاهی در سطح کشور است که نمایشگاه لوازم خانگی 5 استان کشور را برگزار می نماید.

آخرین اخبار

غرفه آرایی و غرفه سازی نمایشگاه