نمونه غرفه سازی نمایشگاه

تصاویری از غرفه آرایی نمایشگاه شرکت آلاگام در نمایشگاه هوافضا سال 1394