نمونه غرفه سازی نمایشگاه

تصاویری از غرفه سازی نمایشگاه شرکت محترم خلیج فارس در نمایشگاه الکامپ بوشهر سال 1394