غرفه سازی نمایشگاه

در جهت رفاه حال مشارکت کنندگان محترم و البته تلاش در راستای بهبود کیفیت نمایشگاه ها، در طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاه ، آتلیه طراحی – معماری مسیحا به عنوان تنها پیمانکار مورد تایید این مجموعه در زمینه غرفه سازی نمایشگاه به حضور معرفی میگردد. لازم به ذکر است طی قرارداد منعقده با شرکت فوق الذکر ، مشارکت کنندگان این مرکز از تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود.

در جهت رفاه حال مشارکت کنندگان محترم و البته تلاش در راستای بهبود کیفیت نمایشگاه ها، در طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاه ، آتلیه طراحی – معماری مسیحا به عنوان تنها پیمانکار مورد تایید این مجموعه در زمینه غرفه سازی نمایشگاه به حضور معرفی میگردد. لازم به ذکر است طی قرارداد منعقده با شرکت فوق الذکر ، مشارکت کنندگان این مرکز از تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود. البته آتلیه طراحی – معماری مسیحا با بیش از 15 سال سابقه موفق در زمینه غرفه آرایی و غرفه سازی نمایشگاه ضامن کیفیت نهایی خواهد بود.

در زیر می توانید برخی نمونه های غرفه سازی نمایشگاه اجرا شده توسط آتلیه طراحی-معماری مسیحا را مشاهده نمایید