تقویم نمایشگاهی
ردیف
عنوان نمایشگاه
مکان برگزاری
تاریخ برگزاری
دانلود فایل
1
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
رشت
5 لغایت 8 اردیبهشت
2
پنجمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه
قزوین
18 لغایت 22 اردیبهشت
3
دومین نمایشگاه ملزومات جهیزیه و دکوراسیون منزل
تبریز
1 لغایت 5خرداد
4
یازدهمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی
رشت
2 لغایت 5 خرداد
5
یازدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
رشت
2 لغایت 5 خرداد
6
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
اردبیل
2 لغایت 5 خرداد
7
چهارمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ، صوتی و تصویری
اردبیل
12 لغایت 16 تیر
8
یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
زنجان
13 لغایت 16 تیر
9
نهمین نمایشگاه صنعت برق ،تاسیسات آب و فاضلاب و گاز
زنجان
13 لغایت 16 تیر
10
یازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوبی
زنجان
20 لغایت 24 تیر
11
دومین نمایشگاه مبلمان و صنایع چوبی
تبریز
27 لغایت 31 تیر
12
ششمین نمایشگاه تخصصی مبلمان ، خدمات شهری و حمل و نقل عمومی
رشت
24 لغایت 27 مرداد
13
اششمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه ، فضای سبز و صنایع وابسته
رشت
24لغایت 27 مرداد
14
ششمین نمایشگاه صنایع چوب ،یراق آلات و ماشین آلات وابسته
زنجان
13 لغایت 17 شهریور
15
ششمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه
زنجان
13 لغایت 17شهریور
16
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی و دام و طیور
اردبیل
21 لغایت 24 شهریور
17
ششمین نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات یدکی
رشت
30 شهریور لغایت 2 مهر
18
هفدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ، صوتی و تصویری
کرمانشاه
24 لغایت 28مهر
19
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی
رشت
1 لغایت 5 آبان
20
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
رشت
10 لغایت 13 آبان
21
هفتمین نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن
تبریز
6 لغایت 10آذر
22
دومین نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کف پوش
تبریز
6 لغایت 10 آذر
23
دهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی،صوتی و تصویری
زنجان
14 لغایت 18 آذر
24
دومین نمایشگاه تعاون و بازرگانی
اردبیل
20 لغایت 24 آذر
25
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ، صوتی و تصویری
رشت
27 آذر لغایت 1 دی
26
پنجمین نمایشگاه فرش ماشینی ،موکت و کف پوش
قزوین
12 لغایت 16 دی
27
ششمین نمایشگاه چینی ، بلور ، لوازم و تجهیزات آشپزخانه
قزوین
12 لغایت 16 دی
28
یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف
زنجان
11 لغایت 16 آذر
29
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوبی
رشت
18 لغایت 22 دی
30
هشتمین نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی
اردبیل
18 لغایت 22 دی
31
هفتمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
رشت
26 لغایت 29 دی
32
ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق و آب و فاضلاب
رشت
26 لغایت 29 دی
33
چهارمین نمایشگاه لوستر ،چراغهای تزئینی ،تجهیزات آشپزخانه
رشت
3 لغایت 7 بهمن
34
چهارمین نمایشگاه دکوراسیون داخلی ،معماری و فرش
رشت
3 لغایت 7 بهمن
35
پنجمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی
تبریز
9 لغایت 13 بهمن
36
دومین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه ، لوستر و چراغهای تزئینی
تبریز
9 لغایت 13 بهمن
37
یازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ، صوتی و تصویری
قزوین
16 لغایت 20بهمن
38
هشتمین نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی
زنجان
16 لغایت 22 بهمن
39
هفتمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه
اردبیل
23 لغایت 27 بهمن
40
دومین نمایشگاه فرش ماشینی ، لوستر و تجهیزات آشپزخانه
زنجان
30 بهمن لغایت 4 اسفند
41
هشتمین نمایشگاه صنعت ساختمان و برق و آب و فاضلاب
اردبیل
2 لغایت 5 اسفند