تقویم نمایشگاهی
ردیف
عنوان نمایشگاه
مکان برگزاری
تاریخ برگزاری
دانلود فایل
1
ششمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه
رشت
20 لغایت 24 خرداد
2
هفتمین نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کف پوش
رشت
20 لغایت 24 خرداد
3
هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
گرگان
28 لغایت 31 خرداد
4
چهارمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه
تبریز
28 خرداد لغایت 1 تیر
5
دهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی
زنجان
3 لغایت 7 تیر
6
چهاردهمین نمایشگاه ادوات و ماشین آلات کشاورزی
رشت
4 لغایت 7 تیر
7
چهاردهمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته
رشت
4 لغایت 7 تیر
8
سومین نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی
گرگان
10 لغایت 14 تیر
9
هفدهمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته
تبریز
11 لغایت 14 تیر
10
بیستمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته
تبریز
11لغایت 14 تیر
11
هشتمین نمایشگاه خودرو و قطعات یدکی و صنایع وابسته
رشت
9 لغایت 13مهر
12
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
اردبیل
19لغایت 22 تیر
13
پانزدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی
رشت
1 لغایت 5 مرداد
14
شانزدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی
تبریز
22 لغایت 26 مرداد
15
شانزدهمین نمایشگاه ادوات و ماشین آلات کشاورزی و آبیاری
اردبیل
5 لغایت 8 شهریور
16
شانزدهمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته
اردبیل
5 لغایت 8 شهریور
17
نوزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی
زنجان
13 لغایت 17 آبان
18
دهمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته
زنجان
14 لغایت 17 آبان
19
دهمین نمایشگاه نهاده ها ، ادوات و ماشین آلات کشاورزی
زنجان
14 لغایت 17 آبان
20
چهارمین نمایشگاه فرش ماشینی و دکوراسیون داخلی
تبریز
21 لغایت 25 آبان
21
هشتمین نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن
تبریز
21 لغایت 25 آبان
22
دهمین نمایشگاه خانه مدرن
اردبیل
27آبان لغایت 1 آذر
23
چهارمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی
گرگان
4 لغایت 8 آذر
24
دومین نمایشگاه فرش دستباف
گرگان
23لغایت 27 دی
25
اولین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی
گرگان
23 لغایت 27دی
26
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف
زنجان
30 دی لغایت 4 بهمن
27
سیزدهمین نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن
زنجان
30 دی لغایت 4 بهمن
28
چهارمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی
تبریز
8 لغایت 12 بهمن
29
چهارمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی
تبریز
8 لغایت 12 بهمن
30
نهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه
اردبیل
21 لغایت 25 بهمن